Retningslinier for Rimbuens fælleshus

Formål:

Fælleshuset formål er at være møde- og aktivitetssted for Rimbuens beboere, samt at fungere som selskabslokale, hvor beboerne kan afholde private fester.

 

Fælleshusudvalg:

 • Fælleshusudvalget står for den daglige drift af huset:
 • Vedligeholdelse af interiør:
 • Indkøb af rengøringsmidler
 • Supplering af service
 • Rekvirere håndværkere til reps. Etc.
 • Indkøb af nyt interiør til fælleshuset
 • Udlejning til private
 • Udlån til møder, fællesang. Osv.
 • Vedligeholde kalender med de dage, hvor huset er udlejet.
 • Kalenderen opslås synligt i et af fælleshusets vinduer.
 • Nøgleansvarlig, dens navn og adresse meddeles beboerne via opslag på fælleshusets opslagstavle.


Lån/leje af fælleshuset:

Alle beboere i Rimbuen kan benytte huset, ved at betale et depositum af 500 kr. og en leje af 200 kr. pr. døgn. DVS. fra 12 til 12.beboer for andre buer kan leje fælleshuset, for mere betaling og  de kan kun  bestille huset højst en uge før brug. For de enkelte aktiviteter skal der være en som er ansvarlig overfor fælleshusudvalget D.V.S. over 18 år. Og som i kraft af dette mod kvittering kan få udleveret en nøgle. PS. Pga. støjgener er der begrænsede udlån til andre en Rimbuens beboer. Det er en forudsætning for at leje fælleshuset til private arrangementer, at lejeren selv deltager i arrangementet. Børnefødselsdag kan afholdes 2 gange pr. barn pr. år. Indtil 14 år.  Gratis, i max. 1 døgn. Arrangementet forventes afsluttet samme aften, senest kl.22.00,  men nøglen afleveres næste dag senest kl. 12.  NØGLEN MÅ IKKE OVERDRAGES TIL ANDRE.

Rimbuens aktiviteter og møder har prioritet før andre. Fælleshuset kan reserveres for perioder af 24 timer, perioden er fra 12.00 til 12.00 alle ugens dage. Lejeren kan tidligst få nøglen udleveret dagen før lejen. Ved udlevering af nøglen gøres man derved ansvarlig for huset, dets stand og dets faciliteter. Før og efter brug, samtidig modtager lejeren en kvittering for betalt leje og / eller depositum. Bortkommer nøglen benyttes depositum til en omlægning af samtlige låse i fælleshuset samt nye nøgler. Differencen mellem omlægning og depositum betales af lejeren.

Nøglen afleveres efter aftale med nøgleansvarlige og huset besigtiges og service optælles både før og efter lejen. I tvivls tilfælde af optælling af service, har bestyreren af fælleshuset det sidste ord. (ultimative beslutningskompetence)

 

Huset skal være ordentligt rengjort. Hvilke omfatter følgende:

 • Støvsugning og afvaskning af gulve (badeværelser, gang, 1.sal, trapper ,stue og køkken.
 • Aftørring af stole og borde.
 • Borde og stole skal sættes på plads i det oprindelige arrangement.
 • Toiletter rengøres.
 • Køkken, køkkenredskaber og service rengøres inkl.. Ovn, køleskab, fryser, mikroovn, borde, skabslåger, skraldevogn osv.
 • Flasker/glas stilles i gangen. Må ikke kommes i skraldespanden.
 • Manglende eller utilstrækkelig rengøring betyder, at depositum ikke tilbagebetales.
 • I skal selv medbringe håndklæder, viskestykker, karklude, håndsæbe, opvaskermiddel (til hånd opvask), wc-papir og køkkenruller.

 

Støj og larm:
Fra søndag til torsdag skal man dæmpe musikken efter kl. 22.00. Fredag og lørdag skal der dæmpes kl.02.00. Hvis man har højt musik, skal døre og vinduer være lukket. Hvis man har høj musik end det der er tillad står i lågen, slukker anlægget automatisk. Har man arrangement udenfor, SKAL man trække indenfor inden kl. 23. efter kl. 23 SKAL der være ro udenfor. Ved brud på reglerne kan afdelingsbestyrelsen tildele karantæne. Lejeren har ansvaret for at arrangementet afvikles uden gener for Rimbuens øvrige beboere.


Udlån af møbler:
Der kan kun lånes borde og stole mod en leje. Stort bord pr. stk. 100 kr. lille bord pr. stk. 50 kr. pr. stol 10 kr. i max. 2 døgn. Misligholdelse skal der betales fuld erstatning.


Hærværk/misligholdelse:
Hærværk og misligholdelse af huset og dets interiør, udover det beløb der er indbetalt i depositum, skal det resterende beløb betales 14 dage efter lejen, og samtidige bortfalder retten til at leje huset fra en ubestemt  periode. Det er ikke tilladt at tegne, male eller på anden måde beskadige bebyggelsens træ, murværk, vinduer eller haveanlæg. De skyldige skal betale fuld erstatning  for det ødelagte. Hvis der er klager over arrangementet, kan der for komme karantæne.

Med venlig hilsen
Fælleshusudvalget

Hent fælleshusregler som pdf

Kalender for Rimbuens fælleshus

På kalenderen vises private arrangementen kun som optaget, kun for offentlige arrangementer vises en beskrivelse af arrangementet.